Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà sản xuất
SP/ DV chính:
Mây tre đan mỹ nghệ
Năm thành lập:
2009
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc, Quốc Tế
Tôi có thể giúp gì bạn?
Nguyễn Xuân Vừng
Tel: 0947.188.118
Đồ Mây Tre Đan

thông tin liên hệ
Nguyễn Xuân Vừng
Giám Đốc - 0947.188.118

Đồ Mây Tre Đan

Khay đựng đồ
Khay đựng đồ
Khay đựng đồ
Khay đựng đồ
Khay đựng đồ
Khay đựng đồ
Khay đựng đồ
Khay đựng đồ
Giỏ đựng đồ
Giỏ đựng đồ
Giỏ đựng đồ
Giỏ đựng đồ
Giỏ đựng đồ
Giỏ đựng đồ
Đồ nhà bếp
Đồ nhà bếp
Đồ nhà bếp
Đồ nhà bếp
Đồ nhà bếp
Đồ nhà bếp
Đồ nhà bếp
Đồ nhà bếp
Đồ nhà bếp
Đồ nhà bếp
Đồ nhà tắm
Đồ nhà tắm
Đồ nhà tắm
Đồ nhà tắm
Đồ trưng bày
Đồ trưng bày
Giỏ đựng đồ
Giỏ đựng đồ

Túi Sách

Túi Mây
Túi Mây
Túi Tre
Túi Tre
Túi Tre
Túi Tre
Túi Tre
Túi Tre
Túi Tre
Túi Tre
Túi Tre
Túi Tre
Túi Mây
Túi Mây
Túi Mây
Túi Mây
Túi Mây
Túi Mây
Túi Mây
Túi Mây
Túi Mây
Túi Mây
Túi Mây
Túi Mây
Túi Tre
Túi Tre
Túi Tre
Túi Tre
Túi Tre
Túi Tre
Túi Tre
Túi Tre